Program och abstractsamling

Konferensen kommer att inledas kl. 8:30 torsdagen den 23 april och avslutas kl. 16.00 fredagen den 24 april.

Några förklaringar till programmet:
  • Torsdagen inleds med digital ankomst för alla som vill kl 8.30-9.15. Klicka dig in i Zoomrummet och säg hej till arrangörerna. Kom hellre tidigt än sent, så alla hinns med.
  • Före varje session finns 15 minuter för talarnas tekniktester. Du som ska ge din presentation i sessionen går då in i Zoomrummet, presenterar dig för ordföranden och testar din presentation.
  • Varje presentation är 15 minuter lång, följt av diskussion. Det kommer att finnas en kort paus i mitten av varje session.
  • Vid tre tillfällen (lunch båda dagarna och eftermiddagspausen under torsdagen) finns mingelrum inlagda i programmet. Dessa är öppna Zoomrum för alla ASLA-deltagare att prata med varandra. 
Kommunikation:
  • Eventuella sista-minuten-ändringar under själva symposiet (t.ex. om någon behöver ställa in pga sjukdom) kommer att annonseras via mejl i möjligaste mån.
  • Om du vill komma i kontakt med organisationskommittén, använd asla2020@svenska.gu.se.
Allmän information om den digitala konferensen:
  • Varje session har en och en halv timme till förfogande och innehåller fyra presentationer.
  • Vi vill uppmana alla – presentatörer och åhörare – att delta i hela sessioner (start- och sluttider är angivna för hela sessioner i programmet men inte för enskilda presentationer) och att vara aktiva åhörare med frågor och kommentarer efter varje presentation.
  • Sessionerna är i möjligaste mån sammansatta tematiskt, så att presentatörerna ska få bra utbyte av varandras presentationer.
  • Varje enskild presentation är på 15 minuter, för att ge lite mer tid till diskussioner och för att vi alla ska orka hålla koncentrationen uppe under två dagars digital konferens. 


Varmt välkomna till ASLA-symposiet!
Stina och organisationskommittén i Göteborg